Digital Marketing Institute tarafından hazırlanan “Geleceğin Pazarlama Ekibinde Hangi Yetenekler Öne Çıkacak?” başlıklı raporda günümüzün ve yakın geleceğin pazarlama rolleri ele alınıyor. Dijital dönüşümle beraberinde değişen rolleri getirirken, pazarlama dünyasında da farklı beceriler öne çıkmaya başlıyor. Raporda geleceğin iş gücü ve iş tanımlarının yanı sıra önem kazanan becerilere de yer veriliyor.  Yaratıcılık ve Mobil Pazarlama öne çıkıyor