Hayatımızın her alanında, belki de dokunduğumuz her şeyde artık dijitali görmek ve yakalamak mümkün. Dijital dönüşüm, özellikle geride bıraktığımız bir yılda ciddi anlamda ivme kazandı diyebiliriz. Zira pandemi döneminde, tüm dünyanın evlere kapanmasıyla insanlar arasındaki her türlü bağ “dijital” sayesinde mümkün oldu ve bu sayede dış dünyadan mümkün olduğunca kopmadan hayatlarımızı idame ettirebildik. 7 ana