Geçtiğimiz yüzyıla bakıldığında kadınların eşitlik için uzun mücadeleleri sonucunda seçme ve seçilme hakkıyla başlayarak tüm dünyada medeni haklar alanında bir dizi kazanım elde ettiği bir dönem yaşandı. Zorlu ve ciddi bir direnişle kazanılan bu haklar ve eşitlikler temelinde kısmen uygulanabilen, sosyal yaşamda kültürel kodlara işleyemeyen kazanımlar olarak ön plana çıkıyor. Ama bütün bunlara karşın araştırmalar,